Bấm vào để xem chi tiết

KHÓA HỌC NAIL 2023

KHÓA HỌC NAIL 2023

MÓNG LỚP KỸ THUẬT LÀM MÓNG CĂN BẢN STT NỘI DUNG HỌC PHÍ THỜI GIAN 01 Kỹ thuật Massage tay, chân. 500.000 VND 3 TUẦN( Linh động) 02 Kỹ thuật làm móng chuyên nghiệp. 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động) 03 Kỹ thuật trang trí móng chuyên nghiệp 1.500.000 VND 1 THÁNG( Linh động) 04 […]

Bấm vào để xem chi tiết

KHÓA HỌC TÓC 2023

KHÓA HỌC TÓC 2023

HỌC PHÍ CHO CÁC KHÓA HỌC 1:  CẮT UỐN TÓC NAM- NỮ LỚP CẮT UỐN TÓC NAM NỮ CĂN BẢN STT NỘI DUNG HỌC PHÍ THỜI GIAN 01 Cắt tóc nữ căn bản 2.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động) 02 Cắt tóc nam căn bản 3.000.000 VND 1 THÁNG( Linh động) 03 Nhuộm tóc căn […]