KHÓA HỌC NAIL 2023

MÓNG

LỚP KỸ THUẬT LÀM MÓNG CĂN BẢN

STT

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

01

Kỹ thuật Massage tay, chân.

500.000 VND

3 TUẦN( Linh động)

02

Kỹ thuật làm móng chuyên nghiệp.

2.000.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

03

Kỹ thuật trang trí móng chuyên nghiệp

1.500.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

04

Kỹ thuật vẽ móng chuyên sâu

1.500.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

05

Kỹ thuật vẽ nổi 3D

1.500.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

Học trọn khoá nail căn bản còn 6 triệu

LỚP KỸ THUẬT LÀM MÓNG NÂNG CAO

STT

NỘI DUNG

HỌC PHÍ

THỜI GIAN

01

Kỹ thuật đắp móng bột

2.000.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

02

Kỹ thuật đắp móng gel

1.500.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

03

Kỹ thuật sơn gel vẽ gel

1.500.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

04

Kỹ thuật và nghệ thuật đính đá

1.500.000 VND

1 THÁNG( Linh động)

Học trọn 2 khoá nail căn bản và nâng cao còn 12 triệu